น้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่น

เราจำหน่าย น้ำมันหล่อลื่น อยู่ใน ระดับแพลทินัม ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี
โดยจำหน่ายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมและจำหน่ายไปที่กลุ่มค้าน้ำมันยานยนต์

เราคือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด