เรา คือ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น G91 G95 ยางมะตอย

กลุ่ม บริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด

เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงานด้านการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นหลัก
ได้รับการแต่งตั้งเป็น ตัวแทนจำหน่าย ของ

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และรวมถึง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันใส, กลุ่มแอสฟัล (ยางมะตอย) และ กลุ่มน้ำมันหล่อลื่น

ภายใต้การบริหารงานโดย คุณพงศ์พันธ์ ตั้งสะสม