ยางมะตอย

ยางมะตอย

กลุ่ม บริษัท เกรท ทาเลนท์ จำกัด มีศักยภาพในการ ขายยางมะตอยในลำดับต้น ๆ ของประเทศ
สามารถจำหน่ายยางมะตอยได้ทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มก่อสร้างทาง และสามารถขยายส่งออกไปยังประเทศไกล้เคียงได้ จุดเด่นของเราอยู่ที่เราสามารถประสานงานกับคลังผลิตยางมะตอยในประเทศโดยตรง และมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เปิดบริษัทมากกว่า 10 ปี

เราคือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด