กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันใส

น้ำมันใส

เราสามารถจำหน่ายได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่มีในประเทศตามความต้องการของลูกค้า
เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักที่สามารถร้องขอสินค้าจากบริษัทหลักมาจำหน่ายได้

เราคือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด